Storebrand ASA: Meldepliktig handel

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer for konsernledelsen har følgende primærinnsidere den 1. juni 2017 benyttet seg av og/eller blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 55,41 kroner pr. aksje.

Navn Aksjeprogram for   ansatte Lønn utbetalt som   aksjer Tidligere   beholdning Ny beholdning

Grefstad, Odd Arild                        500                        21384            92602                    114486

Løddesøl, Lars                               500                        9475              60169                    70144

Holmgren, Geir                               500                       12467             26316                    39283

Skaaret, Heidi                                 500                       12532             24982                    38014

Saugestad, Jan-Erik                       500                        9614              22768                    32882

Hansèn Staffan                               500                       11070             26218                    37788

Tove Selnes                                    500                       4271               6136                      10907

Karin Greve-Isdahl                                                       2267                                             2267

Wenche Martinussen                     500                        2135               4592                      7227

Dalland, Jostein                             500                        5340               4119                      9959

Storruste, Heidi                              500                                               2865                      3365

Håstein, Arne Fredrik                     500                                               3644                      4144

Heiberg, Gunnar                            500                                               10068                    10568

Barstad, Trond Harald                   500                                               1706                      2206

Kahn, Faisal                                   500                                               10387                   10887

Amundsen, Håkon                         500                                                                             500

Valvik, Bodil Cathrine                    500                                                                             500

Sagård, Bernt                                500                                               11655                    12155

Kase, Joakim                                 500                                               557                        1057

Krøkje, Kjetil Ramberg                  500                                                1503                      2003

Larssen, Jørgen                            500                                                2330                      2830

Sjøblom, Erik                                 500                                                11617                   12117

Pedersen, Ingvild                          500                                                 1184                     1684

Ribu, Nilsen Sigurd                       500                                                                               500

Risebrobakken, Jan Otto              500                                                 6302                      6802

Wardeberg, Anne Grethe T.         500                                                 5661                      6161     

Kontaktperson:  Leder for Investor Relations: Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Lysaker, 2. juni 2017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven

§5-12

Abonner