Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer for konsernledelsen har følgende primærinnsidere den 3. mai 2018 benyttet seg av og/eller blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 68,7664 kroner pr. aksje.

Navn Aksjeprogram for ansatte Lønn utbetalt som aksjer Ny beholdning
Grefstad Odd Arild 700 26448 141634
Skaaret Heidi 700 15759 54473
Holmgren Geir 700 14739 54722
Løddesøl Lars Aa 700 12677 83521
Saugestad Jan Erik 700 10796 44378
Dalland Jostein Chr. 700 6042 16701
Greve-Isdahl Karin 700 3914 6881
Martinussen Wenche A 700 6042 13969
Hansèn Staffan 700 16546 55034
Leikvoll Camilla 1702 3265
Amundsen Håkon 700 1200
Barstad Trond Harald 420 2626
Heiberg Gunnar 700 1200
Håstein Arne Fredrik 700 4844
Krøkje Kjetil 700 2703
Ingvild Pedersen 140 1824
Risebrobakken Jan Otto 560 7362
Sagård Bernt 700 12855
Wardeberg Anne Grete 560 6721

Kontaktperson:  Leder for Investor Relations: Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Lysaker, 4. mai 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner