Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Styreleder Didrik Munch har i dag kjøpt 12 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 67,30 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Didrik Munch totalt 27 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 25. Februar 2019


Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Abonner