Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer for konsernledelsen har følgende primærinnsidere den 14. mai 2019 benyttet seg av og/eller blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 67,5057 kroner pr. aksje.

Navn    Aksjeprogram
for ansatte
   Lønn utbetalt
som aksjer
   Ny
beholdning
Grefstad Odd Arild 560 18 075 160 269
Løddesøl Lars Aa. 560 12 895 96 976
Skaaret Heidi 560 11 357 66 390
Holmgren Geir 560 11 807 67 089
Hansén Staffan 560 11 095 66 689
Saugestad Jan Erik 560 13 473 58 411
Dalland Jostein 7 458 24 159
Greve-Isdahl Karin 560 5 420 12 861
Martinussen Wenche A. 560 7 596 22 125
Storruste Heidi 560 3 925
Heiberg Gunnar 560 1 760
Risebrobakken Jan-Otto 560 7 922
Håstein Arne Fredrik 560 5 759
Barstad Trond Harald 350 2 976
Amundsen Håkon 560 1 760
Birkeland Kari 560 2 789
Gard Magnus 350 613
Kase Joakim 140 1 197
Krøkje Kjetil Ramberg 560 1 712 4 975
Sagård Bernt 560 13 415
Wardeberg Anne Grete T. 560 7 281

Lysaker, 15. mai 2019

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner