Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand ASA Karl Sandlund har i dag kjøpt 3 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 65,96 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Karl Sandlund totalt 3 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 15. Mai 2019

Kontaktpersoner:

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner