Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styreleder Didrik Munch har i dag kjøpt 5 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 66,99 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Didrik Munch totalt 32 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 16. Mai 2019

Kontaktpersoner:

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner