Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand ASA Laila S. Dahlen har i dag kjøpt 2 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 65,45 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Laila S. Dahlen totalt 12 500 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 27. mai 2019

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner