Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

CFO i Storebrand-konsernet Lars Aa. Løddesøl har i dag kjøpt 1 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 63,04 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Lars Aa. Løddesøl totalt 97 976 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 31. Mai 2019


Kontaktpersoner:

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner