Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand-konsernet Martin Skancke har i dag kjøpt 3 586 aksjer i Storebrand ASA til kurs 61,04 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Martin Skancke totalt 22 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 12. Juli 2019


Kontaktpersoner:

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner