Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Konsernsjef Odd Arild Grefstad har i dag kjøpt 2 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 61,74 kroner. Etter denne transaksjonen eier Odd Arild Grefstad totalt 162 269 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 12. Juli 2019

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner