Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Konserndirektør Heidi Skaaret har i dag kjøpt 3 300 aksjer i Storebrand ASA til kurs 57,60 kroner. Etter denne transaksjonen eier Heidi Skaaret totalt 69 690 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 5. august 2019

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner