Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

I forbindelse med fastlønn utbetalt som aksjer for konsernledelsen har følgende primærinnsidere den 19. september 2019 blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 57,15 kroner pr. aksje.

Navn Lønn utbetalt som aksjer Ny beholdning
Selnes Tove 2 430 14 964
Løken Terje 2 812 8 921
Håkedal Trygve 2 916 8 034

Lysaker, 20. september 2019

Kontaktperson: Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner