Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA Arne Fredrik Håstein har i dag kjøpt 1 150 aksjer i Storebrand ASA til kurs 65,68 kroner. Etter denne transaksjonen eier Arne Fredrik Håstein totalt 6 554 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 11. desember 2019

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl:
Mobil 91 36 18 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner