Storebrand ASA: Meldepliktig handel

I forbindelse med fastlønn utbetalt som aksjer for konsernledelsen har følgende primærinnsidere den 27. februar 2020 blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 62,34 kroner pr. aksje.

Navn Lønn utbetalt som aksjer Ny beholdning
Odd Arild Grefstad 23 629 185 898
Lars Aa. Løddesøl 18 768 118 794
Heidi Skaaret 14 578 84 268
Geir Holmgren 15 763 82 852
Staffan Hansén 14 352 81 041
Jan Erik Saugestad 18 423 76 834
Tove Selnes 6 471 21 435
Karin Greve-Isdahl 7 581 20 442
Terje Løken 7 581 16 502
Trygve Håkedal 7 581 15 615

Lysaker, 28. februar 2020

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner