Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem Martin Skancke har i dag kjøpt 3 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 60,22 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Martin Skancke totalt 25 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 3. mars 2020 

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl:
Mobil 913 61 899

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner