Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Konsernsjef Odd Arild Grefstad har i dag kjøpt 2 102 aksjer i Storebrand ASA til kurs 57,90 kroner. Etter denne transaksjonen eier Odd Arild Grefstad totalt 188 000 aksjer i Storebrand ASA.

 
Lysaker, 5. mars 2020

 

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Abonner