Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styreleder Didrik Munch har i dag kjøpt 8 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 54,21 kroner. Etter denne transaksjonen eier Didrik Munch totalt 40 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 6. mars 2020

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner