Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Jan Erik Saugestad, konserndirektør i Storebrand ASA og adm. dir. i Storebrand Asset Management, har i dag kjøpt 10 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 41,33 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Jan Erik Saugestad totalt 86 834 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 12. mars 2020

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner