Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Geir Holmgren, konserndirektør i Storebrand ASA og adm. dir. i Storebrand Livsforsikring, har i dag kjøpt 1 700 aksjer i Storebrand ASA til kurs 35,00 kroner.
Etter denne transaksjonen eier Geir Holmgren totalt 84 552 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 16. mars 2020

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner