Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand ASA, Karin Bing Orgland, har i dag kjøpt 10 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 34,87 kroner.

Etter denne transaksjonen eier Karin Bing Orgland totalt 27 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 16. mars 2020

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner