Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Konsernsjef Odd Arild Grefstad har i dag kjøpt 2 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 34,73 kroner. Etter denne transaksjonen eier Odd Arild Grefstad totalt 190 000 aksjer i Storebrand ASA.

 
Lysaker, 16. mars 2020
 

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner