Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Ansattevalgt styremedlem i Storebrand ASA, Magnus Gard, har i dag kjøpt 500 aksjer i Storebrand ASA til kurs 52,16 kroner. Etter denne transaksjonen eier Magnus Gard totalt 1.633 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 15. juli 2020

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner