Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand ASA Martin Skancke har i dag kjøpt 2.500 aksjer i Storebrand ASA til kurs 52,26 kroner. Etter denne transaksjonen eier Martin Skancke totalt 27.500 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 16. juli 2020

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner