Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand ASA Marianne Bergmann Røren har i dag kjøpt 5 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 72,53 kroner. Etter denne transaksjonen eier Marianne Bergmann Røren totalt 5 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 22. februar 2021

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner