Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand ASA Karl Sandlund har i dag kjøpt 4 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 72,66 kroner. Etter denne transaksjonen eier Karl Sandlund totalt 7 000 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 23. februar 2021

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner