Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har følgende primærinnsidere den 18. mai 2021 benyttet seg av muligheten til å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 61,32 kroner per aksje.
 

Navn Antall aksjer Ny beholdning
Odd Arild Grefstad                                  520                                                            219 242
Karin Greve-Isdahl                                  520                                                              29 551
Staffan Hansén                                  520                                                              99 083
Geir Holmgren                                  520                                                            100 770
Trygve Håkedal                                  520                                                              24 848
Lars Aa. Løddesøl                                  520                                                            140 384
Jan Erik Saugestad                                  520                                                            120 176
Tove Selnes                                  520                                                              29 538
Heidi Skaaret                                  520                                                            110 379
Bodil Catherine Valvik                                  520                                                                1 390
Hanne Seim Grave                                  325                                                                   325
 

Se ytterligere detaljer om transaksjonene i vedlagte skjemaer.

Lysaker, 19. mai 2021

 

Kontaktperson: Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner