Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

I forbindelse med Storebrands aksjelønnsprogram, hvor en del av konsernledelsens og ledende ansattes fastlønn er utbetalt som aksjer, har følgende primærinnsidere (PDMR) den 16. februar 2022 blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 92,03 kroner pr. aksje.

Navn Lønn utbetalt som aksjer Ny aksjebeholdning
Odd Arild Grefstad 16 138 235 380
Lars Aa. Løddesøl 13 367 153 751
Jan Erik Saugestad 10 609 130 785
Heidi Skaaret 8 216 118 595
Geir Holmgren 8 068 108 838
Staffan Hansén 7 593 106 676
Trygve Håkedal 7 044 31 892
Tove Selnes 5 714 35 252
Karin Greve-Isdahl 5 634 35 185

Se ytterligere detaljer om transaksjonene i vedlagte skjemaer.

Lysaker, 16. februar 2022

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12