Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Report this content

Styremedlem i Storebrand ASA Fredrik Åtting har i dag kjøpt 250 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 91,55 kroner. Etter denne transaksjonen eier Fredrik Åtting totalt 250 000 aksjer i Storebrand ASA.

Styremedlem i Storebrand ASA Christel Elise Borge har i dag kjøpt 11 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs 91,38 kroner. Etter denne transaksjonen eier Christel Elise Borge totalt 11 000 aksjer i Storebrand ASA.

Se ytterligere detaljer om transaksjonene i vedlagte skjemaer.

Lysaker, 17. februar 2022

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12