Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer har Storebrand ASA i dag solgt totalt 657 715 aksjer til ansatte til kurs 55,41 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning av egne aksjer på 973 672.

Lysaker, 21 juli 2017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktperon:

Kjetil Krøkje, Leder Investor Relations Tlf: +47 934 12 155 

Abonner