Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

Report this content

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer har Storebrand ASA i dag solgt totalt 542 532 aksjer til ansatte til kurs 68,77 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning av egne aksjer på 431 140.

Lysaker, 24 mai 2018

Kontaktperon: Kjetil Krøkje, Leder Investor Relations Tlf: +47 934 12 155

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner