Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

Report this content

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte og fastlønn utbetalt som aksjer har Storebrand ASA i dag solgt totalt 480 352 aksjer til ansatte til kurs 67,5057 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning av egne aksjer på 950 788.

Lysaker, 27 mai 2019

Kontaktperson:

Kjetil Krøkje, Leder Investor Relations
Tlf: +47 934 12 155

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner