Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

Report this content

I forbindelse med aksjeprogram for egne ansatte har Storebrand ASA i dag solgt totalt 391 365 aksjer til ansatte til kurs 79,71 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning av egne aksjer på 1 839 776.

Lysaker, 7. juni 2021

Kontaktperson:

Daniel Sundahl, Leder Investor Relations
Tlf: +47 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner