Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 219 068 aksjer til ansatte til en kurs 35,58 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 2 497 205 aksjer

Lysaker, 4. april 2014

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner