Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands bonusordning for ledende ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 86 413 aksjer til ansatte til en kurs 35,58 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 2 410 792 aksjer

Lysaker, 11. april 2014

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner