Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte, bonustildeling til konsernledelsen og fastlønn utbetalt som aksjer har Storebrand ASA i dag solgt totalt 348 071 aksjer til ansatte til en kurs 29,46 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 2 062 721.

Lysaker, 13. April 2015

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven

§5-12

Abonner