Storebrand ASA: Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte, bonustildeling til konsernledelsen og fastlønn utbetalt som aksjer har Storebrand ASA i dag solgt totalt 431 334 aksjer til ansatte til kurs 32,62 kroner. Storebrand ASA har etter salget en beholdning av egne aksjer på 1 631 387. 

Det er også foretatt en mindre korrigering ved tildeling av bonusaksjer til konserndirektør Staffan Hansén i forhold til børsmelding av 17. mars 2016. Hansén ble tildelt 12 337 aksjer og Hanséns totale beholdning utgjør 26 218 aksjer etter tildeling.

Lysaker, 14. april 2016

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner