Storebrand ASA: Mindre endring i finansiell segmentrapportering fra 2.kv 2015

Som annonsert ved fremleggelsen av 1. kvartal 2015 foretar Storebrand mindre endringer knyttet til segmentrapportering fra og med 2. kvartal 2015. Historiske sammenligningstall og forklaring av endringene er tilgjengelig på storebrand.no/ir. Konsernresultatet vil ikke påvirkes av endringen.

Storebrand publiserer i dag også en oppdatert 'guide for investorer og analytikere' på storebrand.no/ir. Dokumentet gir en beskrivelse av virksomhetsområdene og faktorer som påvirker resultatskapningen i konsernet.

Lysaker 3. juni 2015.

Kontaktpersoner

Leder Investor Relations Kjetil R. Krøkje. kjetil.r.krokje@storebrand.no, mobil 93 41 21 55

Finansdirektør Sigbjørn Birkeland. sigbjorn.birkeland@storebrand.no, mobil: 93 48 08 93

Abonner