Storebrand ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content
Utbyttebeløp: 3,25 per aksje
Annonsert valuta: norske kroner
Siste dag inklusive: 8. april 2021
Ex-dato: 9. april 2021
Record date (Eierregisterdato): 12. april 2021
Betalingsdato: fra 20. april 2021
Vedtaksdato: 8. april 2021

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Lysaker, 10. februar 2021

Kontaktpersoner: Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Abonner