Storebrand ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Storebrand

Utbyttebeløp:                              1,55 per aksje

Annonsert valuta:                        norske kroner

Siste dag inklusive:                      5. april

Ex-dato:                                       6. april

Record date (eierregisterdato):    7. april

Betalingsdato:                             fra 21. april

Vedtaksdato:                               5. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende

forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Lysaker, 8. februar 2017

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no

eller (+47) 934 12 155

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Abonner