Storebrand ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Storebrand

Report this content

Utbyttebeløp:                                      2,5 per aksje

Annonsert valuta:                                norske kroner

Siste dag inklusive:                              11. april

Ex-dato:                                               12. april

Record date (eierregisterdato):           13. april

Betalingsdato:                                      fra 24. april

Vedtaksdato:                                        11. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Lysaker, 8. februar 2018

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Abonner