Storebrand ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Storebrand

Report this content

Utbyttebeløp:  
3,00 per aksje
Annonsert valuta:      
norske kroner
Siste dag inklusive 10. april
Ex-dato: 11. april
Record date (eierregisterdato):    12. april
Betalingsdato:
fra 24. april
Vedtaksdato:                                                   
10. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
 
 
Lysaker, 22. februar 2019
 
 
Kontaktpersoner:
 
Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no
 
eller (+47) 934 12 155
 
Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no

Abonner