Storebrand ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Storebrand

Report this content
Utbyttebeløp: 3,25 per aksje
Annonsert valuta: norske kroner
Siste dag inklusive: 22. april
Ex-dato: 23. april
Record date (eierregisterdato): 24. april
Betalingsdato: fra 5. mai
Vedtaksdato: 22. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Lysaker, 12. februar 2020

Kontaktpersoner:

Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: daniel.sundahl@storebrand.no
eller (+47) 913 61 899

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no
 

Abonner