Storebrand ASA: Ny, kundetilpasset konsernorganisering i Storebrand

Storebrand gjør endringer i sin konsernorganisering fra 1. juli. – Endringene legger til rette for bedre kundeopplevelser og styrket lønnsomhet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Gjennom den nye organiseringen skal Storebrand:

  • Styrke kundeorienteringen
  • Øke lønnsomheten

 For to år siden etablerte vi to kundeområder som møter kundene som ett Storebrand/SPP i Norge og Sverige. Nå tar vi et nytt steg i kundeorienteringen ved å etablere helhetlige betjenings- og produktområder. Endringene legger til rette for bedre kundeopplevelser og styrket lønnsomhet, sier Grefstad.

Endringene trer i kraft 1. juli.

Ny konsernorganisering og to lederskifter

Inn i konsernledelsen kommer én ny leder. Jan Erik Saugestad (50) blir konstituert leder for Kapitalforvaltning. Saugestad er sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en MBA fra INSEAD i Frankrike. Han kommer i dag fra stillingen som leder for Forvaltning i Kapitalforvaltning. Det er igangsatt en rekrutteringsprosess for å ansette en permanent leder for området.

Leder for Kundeområde Sverige og administrerende direktør for SPP, Sarah McPhee, trer ut av konsernledelsen. Hun fortsetter i konsernet som seniorrådgiver for bærekraft frem til hun går av med pensjon tidlig i 2016. Staffan Hansén, tidligere leder for Kapitalforvaltning, overtar Sarah McPhees stilling.

 Jeg vil takke Sarah for innsatsen og den verdiskapningen hun har bidratt med gjennom syv fremgangsrike år som leder for konsernets svenske virksomhet. Samtidig ser jeg frem til et fortsatt godt samarbeid med Sarah i rollen hun nå går inn i, sier Grefstad.

Konsernledelsen i Storebrand vil fra 1. juli 2015 bestå av følgende områder og ledere:

  • Konsernsjef Odd Arild Grefstad.
  • Økonomi og finans og Forretningsstøtte ledes av henholdsvis Lars Aa. Løddesøl og Heidi Skaaret.
  • Kundeområde Norge ledes av Robin Kamark.
  • Kundeområde Sverige ledes av Staffan Hansén. Hansén overtar også som administrerende direktør for SPP Pension & Försäkring AB.
  • Kundebetjening ledes av Geir Holmgren og samler betjeningsmiljøene i Norge og Litauen. Holmgren fortsetter som administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring AS.
  • Produkt ledes av Hege Hodnesdal som får et samlet oppfølgingsansvar for konsernets produkter. Hodnesdal fortsetter som administrerende direktør for Storebrand Forsikring AS.
  • Kapitalforvaltning ledes av Jan Erik Saugestad (konst.). Saugestad konstitueres også som administrerende direktør for Storebrand Asset Management AS.

Lysaker, 17. juni 2015

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Abonner