Storebrand ASA: Nytt rapporteringsformat reflekterer ny konsernorganisering

I forbindelse med at Storebrand legger om sin konsernorganisering til å reflektere forretningsområdene Sparing, Forsikring og Garantert Pensjon, offentliggjøres i dag historiske tall basert på de nye segmentene.

Segmentene Sparing, Forsikring og Garantert Pensjon vil være hovedlinjene i den finansielle rapporteringen fra Storebrand fra og med 2. kvartal 2013.

I tråd med tidligere kommunikasjon, publiseres i dag historiske tall på de nye segmentene fra og med Q1 2011 til og med Q1 2013. En omarbeidet Supplementary Information er vedlagt.

Excel filer med historiske tall på de nye segmentene kan lastes ned på Storebrand.no/ir.

Lysaker, 27. juni 2013

Kontaktpersoner:

Investor Relations-ansvarlig, Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35