STOREBRAND ASA: Oppdatering om usikker skatteposisjon

Report this content

Storebrand har mottatt et vedtak fra Skatteetaten som gjelder den usikre skatteposisjonen for inntektsåret 2015, hvor Skattekontoret endrer Storebrand Livsforsikring AS' skattefastsetting for 2015.

Storebrand gjør ikke endringer i regnskapet basert på vedtaket, da styret i Storebrand bestrider det rettslige grunnlaget for Skatteetatens tolkning.

Skatteetatens vedtak gir derfor i seg selv ingen resultat- eller solvenspåvirkning for Storebrandkonsernet.

Skatteetatens vedtak er basert på omtrent tilsvarende grunnlag som fremkom i et utkast til vedtak Storebrand mottok den 23. mai 2019 – et grunnlag Storebrand har bestridt. Børsmelding fra 2019 er tilgjengelig på Newsweb.

Storebrand vil rettslig forfølge vedtaket, og saken vil fortsatt være en usikker skatteposisjon, beskrevet nærmere i note 26 i årsregnskapet for 2020.

Lysaker, 21. mars 2021

Kontaktperson:

Leder Investor Relations: Daniel Sundahl

daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 962 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. 

Besøk oss på http://www.storebrand.no.

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner