STOREBRAND ASA: Oppkjøp av porteføljer fra Insr

Report this content

Storebrand Forsikring AS, et heleid datterselskap av Storebrand ASA, har inngått avtale med Insr Insurance Group ASA (Insr) om å overta kundeporteføljer fra Insr. Storebrand Forsikring AS kjøper retten og forpliktelsen til å fornye forsikringsavtaler fra Insrs porteføljer.   

- Vi ser frem til å ønske mange nye forsikringskunder velkommen til Storebrand, både person- og SMB-kunder. Oppkjøpet vil bidra til å styrke Storebrands posisjon og markedsandel innen forsikring, sier konserndirektør for personmarked i Storebrand, Heidi Skaaret.  

Overgangsprosessen for kunder fra Insr til Storebrand vil skje gradvis, med ventet oppstart innen utgangen av 2020. Storebrand vil betale et vederlag til Insr på 20-30% av fornyede premier, og forplikter seg til å betale minimum 70 millioner kroner senest 6 måneder etter utgangen av fornyelsesperioden. Transaksjonen som helhet er ventet å medføre en marginal reduksjon av Storebrand-konsernets solvensgrad med mindre enn ett prosentpoeng. 

Storebrand Forsikring AS' premier for egen regning har siste 12 måneder vokst med 14% sammenlignet med foregående 12 måneder. Storebrand har i dag en markedsandel på 3,9% i norsk landbasert skadeforsikring for privatmarkedet, mens Insr har en markedsandel på 2,2%.  

Oppkjøpet vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling hos Insr i slutten av september 2020, og må også godkjennes av Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.  

ABG Sundal Collier agerer som finansiell rådgiver og Wikborg Rein som juridisk rådgiver til Storebrand i prosessen. 

Lysaker, 14. august 2020

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:  

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje:  
kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Leder Investor Relations, Daniel Sundahl:  
daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899   

Presse:  

Presseansvarlig, Synnøve Halkjelsvik: 
synnove.hjelle.halkjelsvik@storebrand.no eller (+47) 957 45 105 

 

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder og har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 880 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Vi jobber målrettet for å nå vårt formål: En fremtid å glede seg til. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på Twitter:  @Storebrand_no. Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12. 

Abonner