Storebrand ASA: Rapport om solvens og finansiell stilling 2016

Report this content

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av rapport om Solvens og finansiell stilling for 2016 på www.storebrand.no/ir.

Lysaker 22. Mai 2017

Kontakt person:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155  

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 599 milliarder kronerog er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no 

Abonner

Dokumenter og linker