Storebrand ASA: Rapport om solvens og finansiell stilling 2018

Report this content

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av rapport om Solvens og finansiell stilling for 2018 på www.storebrand.no/ir.

Lysaker 15. mai 2019

Kontaktperson: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Abonner