Storebrand ASA: Rapport om solvens og finansiell stilling 2019

Report this content

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av rapport om Solvens og finansiell stilling for 2019 på www.storebrand.no/ir. 

Lysaker 14. mai 2020 

Kontaktperson: Leder Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 913 61 899

Abonner