Storebrand ASA: Regjeringen fremmer lovforslag om nye private tjenestepensjonsprodukter fra 1. januar 2014

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag for Stortinget for innføring av nye tjenestepensjonsprodukter fra 1. januar 2014. Lovforslagene er i tråd med Banklovkommisjonens forslag fra NOU 2012:13 fra juni 2012. I den nye ordningen vil det gis anledning til å spare inntil 7 % av lønn mellom 0 og 12 G, med en mulig tilleggspremie på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Lovforslaget inneholder ikke anbefalingen fra Banklovkommisjonen om økte maksimalgrenser for innskuddspensjon, men det opplyses at dette vil bli vurdert parallelt med Stortingets behandling av lovforslaget. Det legges opp til en harmonisering av satsstrukturen, og "knekkpunktet" for innskuddspensjon endres fra 6 til 7,1 G.

Lovforslaget inneholder kun forslag til nye produkter, ikke overgangsregler for eksisterende produkter og pensjonsreserver.

Ved et regjeringsskifte trekkes lovforslaget automatisk, og det vil være opp til den nye regjeringen å fremme det på nytt.

Storebrand ser det som positivt at lovforslaget fremmes. Det er imidlertid viktig at det følges opp av at grensene for innskuddspensjon heves til samme nivåer, og at det også skjer fra 1.1.2014. Hovedtyngden av norske arbeidstagere har i dag innskuddspensjon.

Storebrand anser det også som viktig at Banklovkommisjonens forslag vedrørende overgangsordninger for eksisterende rettigheter og frivillig overgang til fripoliser med investeringsvalg raskt følges opp.

Lysaker 4. oktober 2013

Kontaktinformasjon

Administrerende direktør Storebrand Livsforsikring: Geir Holmgren: Mobil 93 48 00 34

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker